Lentzinckserve 32, 7441 KE Nijverdal | 06-27007146

mijn diensten

Project- en programmamanagent:

 1. Kwartiermaker organisatieverandering: visie, regievoering, samenwerkingsverbanden, cultuur en communicatie, programma- en projectmanagement, ontwikkelen van netwerkorganisatie binnen-buiten, werkprocessen, besluit- en draagvlakprocessen, en personele inzet.

 2. Consolideren: van visie naar plannen, samenwerkingsvormen, doelgericht werken, personeelsbeleid en sturingsinstrumentarium

interim management:

 1. Visie op tijdsgeest en positionering organisatie, organisatieontwikkeling, diensten en producten

 2. Ondersteuning en advisering bestuur en management

 3. Externe partijen van lokaal tot landelijk, publiek en privaat, en politiek-bestuur betrekken bij vormgeven gemeenschappelijke doelen

 4. Organiseren: contractzaken, teams, planning, logistiek, communicatie en organisatorische inbedding

 5. PIOFACH-taken, integraal management

Persoonlijke ontwikkeling:

 1. Individuele coaching

 2. Trainingen voor leidinggevenden, professionals en ondernemers

 3. Bedrijfs- en teamtrainingen

 4. Meditatie- en mindfulnesstrainingen